sodertornskommunerna.se
Sök:
Toppnavigation

Nyckeltalskonferensen 8 oktober 2015

"Nyckeltalskonferensen 2015 hålls i Hallunda Folkets Hus i Botkyrka kommun den 8:e oktober kl 08.30 – 15.45. Under dagen kommer resultat från de nyckeltalssamarbeten som pågår presenteras av verksamhetsrepresentanter. Syftet med dagen är dels att ge en översiktlig bild av service- och kostnadsförhållanden jämfört med övriga Södertörnskommuner över tid, dels att presentera goda exempel och analys av eventuella skillnader inom väsentliga verksamhetsområden som underlag och vägledning för vidare prioriteringar och översyner.

Inbjudan och program till Nyckeltalsdagen är utskickad via mail till kommunalråd och nämndordföranden, ledningsgrupper och förvaltningschefer inom respektive kommun.

OBS! Anmälan görs endast via länk i utskickad inbjudan.

Till Folkets Hus Borgvägen 1 i Hallunda åker du lättast med kollektivtrafik, se länk för beskrivning  och SLs reseplanerare.

Kommunerna på Södertörn har tagit fram jämförande nyckeltal för flera kommunala verksamheter. Nyckeltalen har samlats in från i första hand officiella databaser och därefter sammanställts och analyserats.

Nyckeltalen ger kommunernas politiska ledningar en översiktlig bild av kostnader och service jämfört med andra Södertörnskommuner. De används också som ett stöd för verksamhetsutvecklingen.

Dokumenten nedan är nyckeltal för 2014, dvs. dokument som publiceras 2014.

Grundskola 2014

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Funktionshinder 2015

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Förskola 2014

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Kultur och fritid

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Parkskötsel 2014

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Socialpsykiatri 2014

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Äldreomsorg 2015

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Gymnasiet 2014

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Äldreomsorg bilaga1 kvalitetsindex

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Äldreomsorg bilaga 2

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Nyckeltalsdagen 2015

Presentationer från Nyckeltalsdagen 2015

Funktionshinderomsorg 2015

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Grundskola 2015

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Gymnasiet 2015

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Individ- och familjeomsorg 2015

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Kultur och fritid 2015

Ladda ned dokumentetLadda ned dokumentet

Sidan skapades den 16 september 2010.

Senast uppdaterad den 28 september 2015.

Webbredaktör: SödertörnssamarbetetStartsidan Om Södertörnssamarbetet Projekt Nyckeltal Gemensamma organisationer Nätverk Ställningstaganden