sodertornskommunerna.se
Sök:
Toppnavigation
Pendling. Foto: Jacob Forsell

Om södertörnssamarbetet

De åtta kommunerna på Södertörn - Botkyrka, Nykvarn, Nynäshamn, Haninge, Huddinge, Salem, Södertälje, Tyresö – har en lång tradition av samarbete. Kommunerna gemensamt är en attraktiv del av Stockholmsregionen med ca 430 000 invånare. Starka och välkända företag som satsar på forskning och utveckling är etablerade här och det finns goda utbildningsmöjligheter på universitets- och högskolenivå.

Syftet med samverkan mellan de åtta Södertörnskommunerna är att stärka den kommunala och regionala utvecklingen som gynnar Södertörn och dess kommuner. Samarbete sker inom flera områden, bland annat gymnasiet, energi, miljö, återvinning och med en gemensam räddningstjänst. Gemensamt agerande av kommunerna har framgångsrikt drivits kring infrastruktur, till exempel satsningar på väg 73, Nynäsbanan, Södertörnsleden och E4:ans breddning.

Samverkan utgår från ett gemensamt förhållningssätt:

  • Fokus på den gemensamma nyttan
  • Respekt för den demokratiska processen i den enskilda kommunen
  • Gå före – ett gott regionalt ledarskap
  • Regional samverkan som handlar om att både ge och få

En vision och ett gemensamt utvecklingsprogram har beslutats i de åtta kommunerna. En organisation finns för att styra, leda och följa upp det som sker inom ramen för samarbetet. I februari varje år träffas representanter från de åtta kommunerna och från näringslivet för ett rådslag om Södertörns utveckling.

Se Södertörnskommunernas verksamhetsplan och samarbetsavtal.

 

Sidan skapades den 11 augusti 2008.

Senast uppdaterad den 1 mars 2017.

Webbredaktör: Södertörnssamarbetet

Dokument

Verksamhetsplan

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté. Verksamhetsplan och budget 2017.

 Verksamhetsplan 2017 

Samarbetsavtal

Samarbetsavtal om Södertörnskommunernas samarbetskommitté tecknat mellan kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö. Genom avtalet bildas Södertörnskommunernas samarbetskommitté. Avtalet gäller fr o m den 1 januari 2010 och tills vidare.

Samarbetsavtal Södertörnskommunerna

Broschyr

Kommunernas samarbete på Södertörn

Ladda hem en broschyr som beskriver hela vårt samarbete.

Ladda ned dokumentet Ladda ned dokumentetStartsidan Om Södertörnssamarbetet Projekt Nyckeltal Gemensamma organisationer Nätverk Ställningstaganden