sodertornskommunerna.se
Sök:
Toppnavigation

Södertörns Utvecklingsprogram 2013

Näringsliv och Högskola

Höj utbildningsnivån på Södertörn

 • Vi ökar andel elever som lämnar gymnasiet med slutbetyg.
 • Vi ökar övergången av antal elever från gymnasieskola till eftergymnasial utbildning (universitet, högskola och yrkeshögskoleutbildningar (YH)).
 • Vi ökar andelen kommuninnevånare med eftergymnasial utbildning.

Stödja ett kunskapsintensivt näringsliv

 • Vi verkar för att högskolornas roll i de tre regionala stadskärnorna Haninge, Södertälje och Flemingsberg stärks och att näringslivets behov av arbetskraft tillgodoses.
 • Vi förbättrar näringslivsklimatet på Södertörn.
 • Vi arbetar för att Södertörn blir en region av nationell och internationell betydelse inom områdena Life science/medicin. Detta sker genom att vi arbetar för att Flemingsberg ska bli ett nationellt medicinskt-tekniskt centrum och att Södertälje och Flemingsberg har Life science forskning av volym och betydelse.
 • Vi arbetar för att främja utvecklingen av kunskapsintensiva företag och forskningskluster på Södertörn.  

Olikhet och Mångfald

Nyttja tillgänglig kompetens i tillväxtsyfte

 • Vi tar vara på Goda Exempel från Matchning Södertörn och införlivar dem i kommunernas arbete.
 • Vi samarbetar för att mäta effekten och konsekvensen för kommunerna av etableringsreformen.

Klimat

Leda omställningen till ett klimateffektivt samhälle

Vi visar vår ambition att vara en region som ställer om energianvändningen bort från fossila bränslen och utmärker oss för ett regionalt ledarskap i klimatfrågan. 

 • Vi genomför en omställning till samordnad varudistribution.
 • Vi arbetar för en förstärkt infrastruktur för förnybara drivmedel.

Infrastruktur

Utnyttja den nya infrastrukturen

 • Vi verkar för en snabbare och tätare kollektivtrafik till och mellan de regionala stadskärnorna.
 • Vi kartlägger olika aktörers roller i syfte att få till de sex identifierade kollektivtrafiksatsningarna av regional betydelse.
 • Vi utreder vilka behov som finns på Södertörn ur ett regionalt och transportslagsövergripande perspektiv.
 • Vi tar fram argument för objekten och illustration som visar bebyggelse- och näringslivsutveckling i samverkan med förbättrad infrastruktur.

 

Sidan skapades den 11 augusti 2008.

Senast uppdaterad den 28 maj 2014.

Webbredaktör: Gunilla Eitrem

Planeringsunderlag och kontakt

Planeringsunderlag

Planeringsunderlag för Regional Utveckling på Södertörn. Utarbetat av planeringscheferna på Södertörn. Godkänt av kommundirektörerna på Södertörn i samband med möte på Sånga-Säby 2010-04-15.

Planeringsunderlag för Regional Utveckling på Södertörn (april 2010)

Kontakt

Har du frågor kring Södertörns utvecklingsprogram, kontakta Gunilla Eitrem (klicka för att maila), utvecklingsledare för Södertörnskommunerna, telefon 08-535 313 72.

Dokument

Utvecklingsprogrammet

Södertörns Utvecklingsprogram 2013.

Ladda ned dokumentet Ladda ned dokumentetStartsidan Om Södertörnssamarbetet Projekt Nyckeltal Gemensamma organisationer Nätverk Ställningstaganden