sodertornskommunerna.se
Sök:
Toppnavigation
Södertörns högskola

Södertörns högskola

Nyheter från våra projekt


Södertörn skaffar gemensam geografisk plattform

Åtta kommuner i Södertörnsområdet har tecknat ett avtal som innebär att kommunernas mät- och kartverksamheter samarbetar i samma IT-miljö.

Läs mer på projektsidan

Nyckeltal 2013

Nu börjar nyckeltalen för 2013 att trilla in. Vi lägger upp dem allt eftersom de är klara.

Till sidan med nyckeltal för 2013

Tre remissvar från 2013

På sidan med gemensamma ställningstaganden hittar du nu följande remissvar från 2013: Södertörnskommunernas yttrande över Regional cykelplan för Stockholms län, Södertörnskommunernas gemensamma yttrande på Stomnätsstrategi för Stockholms län – Etapp 2 och Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden 2014-2025.

Till ställningstaganden

Slutrapport och dokumentation från seminariet "Hållbart byggande"

Nu finns slutrapporten från förstudien om hållbart byggande publicerad tillsammans med alla presentationer från seminariet "Hållbart byggande".

Till projektsidan

Hållbart byggande på Södertörn

Nu finns det en projektsida för projektet "Hållbart byggande på Södertörn".

Till projektsidan

Södertörns nyckeltal 2011 - presentationerna 7 oktober

Nu finns presentationerna från den 7 oktober att ladda hem som powerpointdokument.

Till projektsidan

Nyckeltal för 2011

Nu finns det nyckeltal för 2011 att ladda hem.

Till sidan med nyckeltal för 2011

Introduktion Södertörn blir Etablering Södertörn

Det projekt som tidigare hette "Introduktion Södertörn" är nu "Etablering Södertörn". I samband med detta har information och dokumentation kring projektet uppdaterats.

Till projektet Etablering Södertörn

Uppdaterad verksamhetsplan, samarbetsavtal och utvecklingsprogram

Sidorna "Om södertörnssamarbetet" och "Utvecklingsprogram " är nu uppdaterade. Där hittar du nu Verksamhetsplan 2011, Samarbetsavtal och Planeringsunderlag.

Om södertörnssamarbetet

Uppdaterat projekt: Introduktion Södertörn

Till projektsidan för Introduktion Södertörn

Uppdaterat projekt: Introduktion Södertörn

Projektet Introduktion Södertörn har uppdaterats med ny projektinformation och nya projektdokument.

Till projektsidan för Introduktion Södertörn

Dags för ramavtalsleverantörerna att lämna offert på IT-drift

Haninge, Nynäshamn och Södertälje kommun har nu gått ut med en gemensam avropsförfrågan för sin IT-drift och användarstöd.

Läs mer under projektet H/N/S IT drift 110101

GIS-samverkan - nya dokument

I april 2010 lades nya dokument rörande projektet GIS-samverkan upp.

Till projektsidan

Nyckeltal 2008

Nu finns alla jämförande nyckeltal för Södertörnskommunerna 2008 att ladda hem, både som rapporter och presentationer i PowerPoint-format.

Till listan med nyckeltalsdokument

Matchningsprojektet har egen webbplats

På webbplatsen kan Södertörns arbetsgivare få hjälp att hitta nya medarbetare. Du kan också få veta mer om projektet och hur det finansieras.

Mer om projektet och länk till webbplatsen

Storsatsning på Södertörn - EU:s strukturfonder beviljar 30 miljoner kronor till matchningsprojekt

På fredagen den 27 mars beviljade Svenska ESF-rådet Södertörnskommunernas och Arbetsförmedlingens gemensamma ansökan om Matchning Södertörn, ett projekt med målet att matcha tillgänglig kompetens hos medborgarna mot arbetskraftsbehovet hos näringslivet i regionen.

Läs hela pressmeddelandet

Södertörns Rådslag 26/3 2009

Den 26 mars träffas representanter från Södertörnskommunerna, näringslivet och högskolorna på Taxinge Slott i Nykvarn för att diskutera viktiga utvecklingsfrågor för Södertörn. Årets tema är "Framtidsvisioner 1999-2009 - hur gick det"?

Mer om Södertörns Rådslag 2009

Södertörnskommuner – ett handslag för klimatet

Kommunerna på Södertörn ska vara ledande när det gäller klimatvänliga samhällen med hög tillväxt. Det har de åtta Södertörnskommunerna enats om på en gemensam ledningskonferens i Nynäshamn.

Läs hela pressmeddelandet

Gemensam matchningsorganisation

Södertörnskommunerna har fått tio miljoner kronor från NUTEK:s regionalfond till projektet som syftar till att matcha företagens kompetensbehov med utbudet av arbetskraft. Dessutom skjuter kommunerna till pengar vilket innebär att projektet har en budget på närmare 25 miljoner kronor.Södertörnsleden

Södertörnsleden består av 16 km väg mellan Vårby och Jordbro. Sträckan Gladö kvarn-Jordbro redan är byggd och nu fortsätter arbetet.

Projektet Södertörnsleden

Stockholm - The Capital of Scandinavia

En del av Stockholm

Södertörnskommunerna är en viktig och växande del i stockholmsregionen.

Södertörns rådslag 2014

Attraktivitet och tillväxt på Södertörn

Tyresö slott - Södertörns rådslag 2014

Årets rådslag går av stapeln den 8 maj på Tyresö slott! Tyresö kommun  tillsammans med Stockholms Handelskammare, organisationen Företagarna, Södertörns Högskola och Kungliga Tekniska Högskolan bjuder in till en eftermiddag i dialogens tecken för en ökad attraktivitet på Södertörn.

Mer om Södertörns rådslag 2014

Tvärförbindelse Södertörn

Södertörnskommunernas yttrande över åtgärdsvalsstudie

Södertörnsleden

Det är sedan lång tid mycket väl känt att Södertörnsleden/Tvärförbindelse Södertörn är en nödvändighet för att nå de mål som Södertörnskommunerna och Stockholmsregionen har.

Till sidan med ställningstagandenStartsidan Om Södertörnssamarbetet Projekt Nyckeltal Gemensamma organisationer Nätverk Ställningstaganden