sodertornskommunerna.se
Sök:
Toppnavigation
Växthus i Haninge

Växthus i Haninge

Nyheter från våra projekt


Södertörn skaffar gemensam geografisk plattform

Åtta kommuner i Södertörnsområdet har tecknat ett avtal som innebär att kommunernas mät- och kartverksamheter samarbetar i samma IT-miljö.

Läs mer på projektsidan

Nyckeltal 2013

Nu börjar nyckeltalen för 2013 att trilla in. Vi lägger upp dem allt eftersom de är klara.

Till sidan med nyckeltal för 2013

Tre remissvar från 2013

På sidan med gemensamma ställningstaganden hittar du nu följande remissvar från 2013: Södertörnskommunernas yttrande över Regional cykelplan för Stockholms län, Södertörnskommunernas gemensamma yttrande på Stomnätsstrategi för Stockholms län – Etapp 2 och Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden 2014-2025.

Till ställningstaganden

Slutrapport och dokumentation från seminariet "Hållbart byggande"

Nu finns slutrapporten från förstudien om hållbart byggande publicerad tillsammans med alla presentationer från seminariet "Hållbart byggande".

Till projektsidan

Hållbart byggande på Södertörn

Nu finns det en projektsida för projektet "Hållbart byggande på Södertörn".

Till projektsidan

Introduktion Södertörn blir Etablering Södertörn

Det projekt som tidigare hette "Introduktion Södertörn" är nu "Etablering Södertörn". I samband med detta har information och dokumentation kring projektet uppdaterats.

Till projektet Etablering Södertörn

Uppdaterad verksamhetsplan, samarbetsavtal och utvecklingsprogram

Sidorna "Om södertörnssamarbetet" och "Utvecklingsprogram " är nu uppdaterade. Där hittar du nu Verksamhetsplan 2014, Samarbetsavtal och Planeringsunderlag.

Om södertörnssamarbetet

Uppdaterat projekt: Introduktion Södertörn

Till projektsidan för Introduktion Södertörn

Uppdaterat projekt: Introduktion Södertörn

Projektet Introduktion Södertörn har uppdaterats med ny projektinformation och nya projektdokument.

Till projektsidan för Introduktion Södertörn

Stockholm - The Capital of Scandinavia

En del av Stockholm

Södertörnskommunerna är en viktig och växande del i stockholmsregionen.

Tvärförbindelse Södertörn

Södertörnskommunernas yttrande över åtgärdsvalsstudie

Södertörnsleden

Det är sedan lång tid mycket väl känt att Södertörnsleden/Tvärförbindelse Södertörn är en nödvändighet för att nå de mål som Södertörnskommunerna och Stockholmsregionen har.

Till sidan med ställningstaganden

Södertörnskonferensen 10 september 2015

Södertörnskonferensen 2015

subtopia

Årets Södertörnskonferens anordnas av Salem och Botkyrka kommun i samarbete med Mångkulturellt centrum i Botkyrka. Konferensen äger rum i Subtopia i Botkyrka torsdagen den 10 september 2015. Årets konferens belyser kortsiktiga och långsiktiga strukturella utmaningar inom samhällsutvecklingen i storstadsregioner. Ett viktigt fokus är sambanden mellan sociala frågor och samhällsbyggnad. Vidare uppdateras tidplanerna för de infrastruktursatsningar som planeras på Södertörn.Startsidan Om Södertörnssamarbetet Projekt Nyckeltal Gemensamma organisationer Nätverk Ställningstaganden