sodertornskommunerna.se
Sök:
Toppnavigation
Fotboll

Nyheter från våra projekt


2013-09-20

Södertörn skaffar gemensam geografisk plattform

Åtta kommuner i Södertörnsområdet har tecknat ett avtal som innebär att kommunernas mät- och kartverksamheter samarbetar i samma IT-miljö.

Läs mer på projektsidan

2013-09-11

Nyckeltal 2013

Nu börjar nyckeltalen för 2013 att trilla in. Vi lägger upp dem allt eftersom de är klara.

Till sidan med nyckeltal för 2013

2013-05-06

Tre remissvar från 2013

På sidan med gemensamma ställningstaganden hittar du nu följande remissvar från 2013: Södertörnskommunernas yttrande över Regional cykelplan för Stockholms län, Södertörnskommunernas gemensamma yttrande på Stomnätsstrategi för Stockholms län – Etapp 2 och Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden 2014-2025.

Till ställningstaganden

Stockholm - The Capital of Scandinavia

En del av Stockholm

Södertörnskommunerna är en viktig och växande del i stockholmsregionen.

Södertörns rådslag 2014

Attraktivitet och tillväxt på Södertörn

Tyresö slott - Södertörns rådslag 2014

Årets rådslag går av stapeln den 8 maj på Tyresö slott! Tyresö kommun  tillsammans med Stockholms Handelskammare, organisationen Företagarna, Södertörns Högskola och Kungliga Tekniska Högskolan bjuder in till en eftermiddag i dialogens tecken för en ökad attraktivitet på Södertörn.

Mer om Södertörns rådslag 2014

Tvärförbindelse Södertörn

Södertörnskommunernas yttrande över åtgärdsvalsstudie

Södertörnsleden

Det är sedan lång tid mycket väl känt att Södertörnsleden/Tvärförbindelse Södertörn är en nödvändighet för att nå de mål som Södertörnskommunerna och Stockholmsregionen har.

Till sidan med ställningstagandenStartsidan Om Södertörnssamarbetet Projekt Nyckeltal Gemensamma organisationer Nätverk Ställningstaganden