Samarbete för god kompetensförsörjning

Gruppdiskussioner

Vid Södertörns Rådslag 2018 möttes näringsliv, akademi och kommuner för att diskutera den allt viktigare frågan kompetensförsörjning. Foto:Provins

Viktiga ingredienser i receptet för god kompetensförsörjning sades vara en god infrastruktur, fler bostäder, flexibla lärosäten och praktikplatser. Men allra viktigast för att få ingredienserna ”att gifta sig” är att hitta former för att samverka. Södertörns Rådslag 2018 blev förhoppningsvis en katalysator för samsyn och gemensamma satsningar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 september 2018
Sidan publicerad av: Anna Söderström