Hej då 2020, välkommen 2021!

Kalkbrottet vid Oaxen i Södertälje.

Kalkbrottet på Oaxen, Södertälje.

Under samarbetskommitténs digitala planeringskonferens i mitten av januari beslutades årsredovisning och bokslut för 2020 samt att anta föreslagen verksamhetsplan, handlingsplan och budget för 2021.

Under 2020 har verksamheten haft en tydlig inriktning mot infrastruktur och transportfrågor. Även näringslivsfrågorna fick ett stort fokus genom utökad samverkan, erfarenhetsutbyte och fördjupade analyser av hur näringslivet drabbats av Coronakrisen. Över lag har det under året skett en utökad samverkan mellan nätverken. Vi har gemensamt besvarat tre remisser och underlag till kommande remisser har tagits fram. Ett webbinarium om klimatkrav och uppföljning i byggentreprenader har arrangerats. Samarbetskommittén och ledningsgruppen har träffat externa parter såsom Region Stockholm, Trafikförvaltningen, Trafikverket och Svenska Kraftnät. Södertörnskonferensen ställdes in, likaså medverkan i Almedalen.

Ladda hem och läs Södertörnskommunernas årsredovisning och bokslut 2020. , 1017.8 kB.

Verksamhetsplan och budget för 2021 bygger på målstrukturen i Södertörns Utvecklingsprogram 2035. Några av frågorna det kommer vara fokus på är kommande transportinfrastrukturplanering och elektrifieringen av transportsektorn. Verksamhetsplanen innehåller även aktiviteter som syftar till att värna det befintliga näringslivet, att genomföra Södertörnskonferensen samt utökad samverkan mellan nätverken. Under året kommer också flera viktiga remisser besvaras gemensamt.

Ladda hem och läs Södertörnskommunernas verksamhetsplan inkl handlingsplan och budget 2021. , 2.3 MB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 mars 2022
Sidan publicerad av: Anna Söderström