Södertörnssamarbetet

Södertörns­samarbetet

De åtta kommunerna på Södertörn - Botkyrka, Nykvarn, Nynäshamn, Haninge, Huddinge, Salem, Södertälje, Tyresö – har en lång tradition av samarbete. Syftet med samverkan är att stärka den kommunala och regionala utvecklingen. 

Det politiska samarbetet formaliserades 2010. Samarbetet sker inom flera områden, bland annat regional planering, näringslivsfrågor, energi, miljö, utbildning och arbetsmarknad. Det finns gemensamma förbund, bolag, nämnder och fasta samarbeten exempelvis Södertörns brandförsvarsförbund, samordnad varudistribution och överförmyndarnämnden.
Läs mer under Verksamhet

Samverkan utgår från ett gemensamt förhållningssätt:

  • Fokus på den gemensamma nyttan.
  • Respekt för den demokratiska processen i den enskilda kommunen.
  • Gå före – ett gott regionalt ledarskap.
  • Regional samverkan som handlar om att både ge och få.

Visionen och det gemensamma utvecklingsprogrammets har beslutats politiskt i de åtta kommunerna. En organisation finns för att styra, leda och följa upp det som sker inom ramen för samarbetet.

Södertörnsamarbetets syfte och förhållningssätt

Södertörnsamarbetets syfte och förhållningssätt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 juni 2020
Sidan publicerad av: Webmaster Webmaster