Informationsbrev Samordnad Varudistribution vecka 43 - 2019

Widrikssons lastbil

Praktisk nätverkande

På senaste nätverksmötet (alltså, när vi träffar samordnarna för samdist. i de åtta Södertörnskommunerna) hanterades aktuella frågeställningar. Den nya lösningen (planerad att startas inför hösten 2020) var en viktig fråga och kommande kommunikationsarbete till alla berörda (verksamheter, kökschefer, vaktmästare, mm.) påbörjades. Mer om detta kommer framåt.

Vi har även haft möjlighet att delta på SFTI:s beredningsgrupp, tillsammans med andra kommuner, myndigheter och näringsliv. Här hanteras standardiseringsfrågor kring hur elektroniskt utbyte mellan offentliga köpare och näringsliv sker.

Summerar med att blicka framåt och hoppas på en snar framtid där beställare både kan se vilka varor som faktiskt har saldo och möjlighet att välja leveransdag. 

Beredningsgrupp www.sfti.se

Vid frågor, ta kontakt med Therese Tibell via logistik@upphandlingsodertorn.se

När det snöar

Tacksamma för inbjudan deltog vi på Södertäljes förberedande möte inför kommande vinter. Här gicks planen för snöröjning igenom och verksamheter med eventuella utmaningar (branta backar etc) hanterades. Bra möte och god förberedelse inför de eventuella snödagar som kommer. Och som vanligt prioriteras bussvägar, gång- och cykelvägar, slutligen villagator.

Utöver de normala förberedelserna inför vintersäsong vill vi skicka med ett tips - försök vara extra duktiga på att vika ihop livsmedelsburar när snön kommer.

Ihopfällda livsmedelsburar

Onlinekarta Haninge

Vid frågor, ta kontakt med Olof Bohlin logistik@upphandlingsodertorn.se

Nya paketombud, rätt grejor på lager, lönsamt ansvar

En har blivit tre, det vi talar om är nytidens paketombud. En plats där paket kan hämtas/lämnas, innehållet provas och kaffe drickas. Senast ut är Pick Pack Post, vilka tar upp konkurrensen med befintliga Leveriet. Den senaste aktören vänder sig också till lokala butiker, där lokala logistiktjänster så som lagring erbjuds.

På tal om lagerhållning visar en analys från SCM-bolaget Optilon att många företag inom Sverige skulle kunna tjäna mycket på att jobba hårdare med god lagerhållning. Konsten är att ha rätt vara i riktig kvantitet.

Slutligen visar en ny rapport från Accenture att sex av tio kunder är beredda på att överge ett varumärke som inte stämmer överens med kundens egna värderingar gällande samhällsansvar. Pris och kvalitet är alltjämt viktigt, men samhällsansvar verkar få allt större betydelse. 62 procent av alla som svarat vill att varumärket tar tydlig ställning för hållbarhet, transparens och rättvisa arbetsförhållanden.

Läs mer här:

Intelligent logistik: Köpcentrum satsar på paketombud 2.0länk till annan webbplats

Intelligent logistik: Var femte lagervara onodig för svenska foretaglänk till annan webbplats

www.market.se: Ny undersökning kunder är redo att överge dig om du inte tar ansvarlänk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 april 2020
Sidan publicerad av: Anna Söderström